اخبار و اطلاعیه های گروه
کلمه کلیدی
:
از
calendar
تا
calendar
جستجو

ریز نمرات درس پروژه کارشناسی

ریز نمرات درس پروژه کارشناسی ریز نمرات درس پروژه کارشناسی
يکشنبه 25 فروردين 1398

آخرین تغییرات چک لیست دروس و ترم بندی آموزشی

آخرین تغییرات چک لیست دروس و ترم بندی آموزشی چک لیست دروس و ترم بندی آموزشی
يکشنبه 19 اسفند 1397

چک لیست دروس دوره کارشناسی رشته ریاضیات و کاربردها

چک لیست دروس دوره کارشناسی رشته ریاضیات و کاربردها چک لیست
چهارشنبه 3 بهمن 1397

آیین نامه آموزشی دوره کاردانی و کارشناسی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی

آیین نامه آموزشی دوره کاردانی و کارشناسی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی آیین نامه آموزشی دانشگاه ها
چهارشنبه 26 دي 1397

برنامه درسی گروه ریاضی برای نیمسال دوم سالتحصیلی 98-97

برنامه درسی گروه ریاضی برای نیمسال دوم سالتحصیلی 98-97 دروس ترم دوم 98-97
چهارشنبه 28 آذر 1397