تاریخ : چهارشنبه 28 آذر 1397     |     کد : 42

برنامه درسی گروه ریاضی برای نیمسال دوم سالتحصیلی 98-97

برنامه هفتگی و دروس ارائه شده در نیمسال دوم سال تحصیلی 98-97، همچنین برنامه امتحانات، برای ورودی های مختلف کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری آماده شده و در لیک زیر قابل مشاهده هستند:


PDF چاپ چاپ